210 6843095 - 6939100800

Συντηρηση κηπων

ss3a

Η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου ενός κήπου και των κατασκευών παραμένει ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Για να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιουργήσαμε ένα δικό μας Συνεργείο συντήρησης κήπων, με επικεφαλής έναν Γεωπόνο και με τη συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού. Το συνεργείο είναι άρτια εξοπλισμένο και μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του κήπου.

Από την εμπειρία μας, η συντήρηση πρέπει να είναι τακτική και όσο το δυνατόν σε σύντομα χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαία) ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα όλα τα προβλήματα που προκύπτουν (ασθένειες, αστοχία αυτόματου ποτίσματος κλπ).

Μερικές από τις εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την τακτική επίσκεψη στον κήπο:

• Κούρεμα χλοοτάπητα

• Καθαρισμός φύλλων, κλαδιών

• Λίπανση φυτών, όταν αυτό χρειάζεται και σε τακτική βάση.

• Αντιμετώπιση ασθενειών με την χρήση βιολογικών σκευασμάτων όπου αυτό είναι δυνατό

• Κλαδέματα ειδικά για το κάθε φυτό.

• Κλάδεμα σχηματοποίησης θάμνων – δένδρων

• Έλεγχος αυτόματου ποτίσματος και αντικατάσταση φθαρμένων υλικών.

• Φυτεύσεις ή Μεταφυτεύσεις θάμνων και δένδρων (την κατάλληλη περίοδο φυσικά)

• Ειδικά κλαδέματα, π.χ. πεύκων και υψηλών δένδρων

• Φυτοπροστασία υψηλών δένδρων (ψεκασμό σε μεγαλύτερα ύψη)

Στο τέλος κάθε μήνα δίνεται και γραπτή αναφορά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ώστε να έχετε πάντα τον έλεγχο και, όσο το δυνατόν, καλύτερη εικόνα των εργασιών που γίνονται.

No comments.