210 6843095 - 6939100800

Επιβλεψη των κατασκευων

ss2a

Σημαντικό κομμάτι για την υλοποίηση του κήπου είναι και η επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης μας. Η επίβλεψη των κατασκευών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται τα λάθη και, φυσικά, οι σπατάλες σε υλικά και χρήματα. Είναι απαραίτητη στη διαδικασία φύτευσης των επιλεγμένων φυτών ώστε να αποφευχθούν τυχόν απώλειες τους και, φυσικά, στην εγκατάσταση του αυτόματου ποτίσματος για να αποφευχθούν αστοχίες (π.χ. σπάσιμο ή τσάκισμα σωλήνων) που ενδέχεται να δημιουργήσουν μελλοντικά μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα.

Μέσα στις δυνατότητες του γραφείου μας, είναι και η εξ’ ολοκλήρου ανάληψη έργων άλλων γραφείων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη των κατάλληλων σχεδίων – μελετών. Η υλοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί από το γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρους επιστήμονες, τεχνίτες και εξειδικευμένα συνεργεία.

No comments.